ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘ’ ΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24 h /7

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ με ρομποτική κάμερα

Χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο μοντέλο ρομποτικής κάμερας που έχει τη δυνατότητα να βιντεοσκοπήσει και να δώσει ψηφιακά δεδομένα για αγωγούς, ανεξαρτήτως διαμέτρου, μπορούμε να εισέλθουμε σε διακλαδώσεις αυτών και να επιθεωρήσουμεακόμα
και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

CALL ME
+
Call me!