ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘ’ ΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24 h /7

Συντήρηση καυστήρα

Συντήρηση καυστήρα Αθήνα, Πειραιά, Υπόλοιπο Αττικής.

Τιμή συντήρησης καυστήρων πετρελαίου από 50 ευρώ.

Τιμή συντήρησης καυστήρων φυσικού αερίου από 60 ευρώ.

Η συντήρηση του καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα συνιστάτε να γίνεται μία φορά το έτος , τους μήνες Απρίλιο-Μάιο. Αυτή η χρονική περίοδος βοηθά σημαντικά τόσο στο καλύτερο καθαρισμό του λέβητα όσο και στις ακριβής ρυθμίσεις του καυστήρα. Η εταιρία μας διαθέτει εσωτερικό τμήμα από τεχνικούς καυστήρων για συντηρήσεις καυστήρων, επισκευές βλαβών, καθαρισμό καμινάδας και τον καθαρισμό-συντήρηση του λέβητα. Οι τεχνικοί καυστήρων της εταιρίας μας για την ακρίβεια των μετρήσεων στη ρύθμιση των καυστήρων, καυσαερίων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό αναλυτή, πετυχαίνοντας μέγιστη απόδοση του καυστήρα. Η βλάβη καυστήρα στην εταιρία μας αντιμετωπίζεται αυθημερόν. Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα επιτυγχάνει μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ελαχιστοποιεί τις βλάβες καυστήρα και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Η ρύθμιση καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους τεχνικούς καυστήρων της εταιρίας μας να ρυθμίζουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα καυσαέρια του καυστήρα όσο και την απόδοσή του.

Οι τεχνικοί καυστήρων της εταιρίας μας συμπληρώνουν υποχρεωτικά το φύλλο για τη συντήρηση καυστήρα και ρύθμισης της εγκατάστασης και το παραδίδουν στον διαχειριστή του κτιρίου. Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 350.000 kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.

Εγκαταστήστε σύστημα αντιστάθμισης. Πρόκειται για ένα είδος αυτοματισμού που ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού θέρμανσης από το λέβητα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εκτιμώμενη εξοικονόμηση από 15 με 30%.

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου, μια εργασία που μας αφορά. Κάθε 4 χρόνια σύμφωνα με τη νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την στεγανότητα του δικτύου μας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το δίκτυο μας εκτός από ασφαλές είναι και στεγανό, διαρροή στο δίκτυο του φυσικού αερίου μπορεί να προκύψει από αρκετούς λόγους, ο ποιο σημαντικός είναι ο σεισμός, έστω και μιας μικρής κλίμακας σεισμική δόνηση είναι ικανή να μετατρέψει το δίκτυο του φυσικού αερίου μη στεγανό και να υπάρξει μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαρροή.

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές καύσιμο, όμως οφείλουμε να ελέγχουμε σχολαστικά μερικές λειτουργικές παραμέτρους στην εγκατάστασή του. Μεριμνούμε για την ετήσια συντήρηση του καυστήρα, μεριμνούμε μια φορά στα 4 χρόνια και για τη στεγανότητα του δικτύου, είναι θέμα ασφάλεια και μας αφορά.

CALL ME
+
Call me!