ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘ’ ΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24 h /7

ΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς η δίασωση της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια του κτιρίου κρίνεται από την αμεσότητα λειτουργίας των πυροσβεστήρων. Η PD RETROL είναι υπεύθυνη για την άψογη λειτουργία αυτών. Τοποθέτηση καινούριων ή αντικατάσταση βαλβίδων ασφαλείας, τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πίνακας πυρασφάλειας, πόρτες πυρασφάλειας, φωτισμός ασφάλειας.

CALL ME
+
Call me!